Analiza calității energiei este un factor importat și necesar pentru remedierea următoarele situații ce pot apărea la instalațiile electrice. Pentru a cunoaște și a diminua perturbaţiile care pot apărea în reţelele de distribuţie a energiei electrice ale furnizorului de energie electrică sau ale utilizatorului;
• injectarea în reţea a curenţilor armonici care pot distorsiona, modificând astfel forma de undă a tensiunii;
• trebuie identificată cauza golurilor de tensiune;
• dezechilibrele de tensiuni și de curenți absorbiți pe cele 3 faze conduc la disfucționalități sau întreruperi cu energie electrică;
• rezolvarea problemelor de calitate a energiei electrice reprezintă un proces complex care impune evaluarea calității energiei furnizate, prin monitorizarea tensiunilor și curenților în punctele de alimentare.
Deținem aparatură CHAUVIN ARNOUX - Model: CA 8336, etalonat metrologic, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu standardele IEC 61000-4, EN 50160.
Analizele pe care le efectuăm sunt:
• A valorilor eficace ale tensiunilor alternative de până la 1.000 V între borne;
• A valorilor eficace ale curenților alternativi de până la 10.000 A (inclusiv nulul);
• A valorilor continue a tensiunilor și curenților (inclusiv nulul);
• A valorilor eficace și semiperioada min. și max., la tensiune și la curent (fără nul);
• A valorilor de varf pentru tensiuni și curenți (inclusiv nulul);
• A valorilor frecvența rețelelor la 50 Hz și 60 Hz;
• A valorilor factorului de vârf al curentului și al tensiunii (inclusiv nulul);
• A valorilor factorului de pierdere armonică (FHL);
• A valorii factorului K (FK);
• A valorilor nivelurilor de distorsiune armonică totală în raport cu cel fundamental (THD in %f), pentru curenți și tensiuni (fără nul);
• A valorilor factorului de putere (PF) și de deplasare (DPF sau cosΦ) (fără nul);

Sorry, comments are unavailable..

Distribuie